02 srpna 2006

Větrné mlýny

Don Quichote de la Mancha bojoval s větrnými mlýny a jeho souboj se stal inspirací pro celá staletí následovníků. Může se to zdát směšné, nesmyslné, nepraktické, ale v každém případě je to hrdinské a obdivuhodné.

Z hlediska každého Quichota totiž boj není bláznovstvím, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale věcí osobní cti. Porážka je samozřejmě nevyhnutelná, ale přesto vyhnutí se boji je nemožné, protože představuje pohanu v očích sebe sama.

A přestože zdánlivě nezáleží na tom, co větrné mlýny představují, chci podotknout, že zase z mého hlediska si někteří bojovníci s nimi přece jen zaslouží větší úctu než jiní.

Žádné komentáře: