27 srpna 2010

Ztráty ...

Minulost není a nikdy už nebude, zůstává jenom její interpretace závislá na momentální perspektivě, čili historie. Absolutně objektivní popis minulosti nezískáme, protože neznáme celkový kontext. A ten nám nezachytí žádné současné (a asi ani budoucí) médium.

Realitě se proto můžeme přiblížit snad pouze kritickým zhodnocením konjunkce jednotlivých výpovědí, ovšem pouze za předpokladu správně nastavených kritérií tohoto hodnocení. Ale ani ta nejsou objektivní, protože jsou podmíněna kontextem hodnotícího.

Čili každý popis minulosti je její tvůrčí interpretací, která nutně musí zamlčet to, co nepovažuje za podstatné.

Podezření, že něco významného a důležitého se v dějinách ztratilo, má proto svou relevanci.

25 srpna 2010

Vyzkoušejte

Dlouhou dobu jsem hledal něco, co by mi umožnilo synchronizovat soubory mezi notebookem a mobilem. No a našel jsem tady tohle. Vyzkoušejte :-)