24 ledna 2007

Metoda přiložení

Nenahraditelnost není nemoc. Ale má dost symptomů nemoci, pouze se snad nepřenáší kapénkovou infekcí. Zato obtížná je stejně, jak pro postiženého, tak pro jeho okolí. A také, jak to už u chorob bývá, nemocní si svůj stav omítají připustit.

Jak diagnostikovanou nenahraditelnost léčit? Někteří se domnívají, že tvrdostí. Já osobně se přikláním k jiné metodě, tzv. přiložení. Jinými slovy nenahraditelnému přidávat dalších povinností a úkolů, dokud unese. A pak ještě chvilku.

A pak mu to dojde.

Záleží už jenom na tom, jestli padne před tím nebo až potom.