18 července 2007

Soud historie

Někdy je příliš pozdě vlastně dost brzo. Jindy je to naopak. A co v tu danou chvíli vůbec nikdo netuší, říká se, že rozsoudí až historie. Ale i ta si může dát načas tak dlouho, že se vlastně pravdy na tomto světě nedobereme. Až naši potomci, a při smůle třeba až praprapotomci.

Jenže i oni bez záruky, protože historický soud je subjektivně ovlivněný našim přístupem k historii jako takové, předpojatostí a kvalitou pramenů.

A možná je to všechno ještě složitější a komplikovanější.

Proto jsem rád, že Pán Bůh je i nad historickým soudem.

Žádné komentáře: