28 listopadu 2006

Zodpovědnost

Každý máme za něco zodpovědnost. Žel. Navíc se nám často zdá, že zodpovědnost toho druhého je snažší než naše. Myslíme si to navzdory tomu, že známe indiánské přísloví o mokasínech toho druhého.

Tíha zodpovědnosti je rovněž závislá na tom, ke komu se vztahuje. Paradoxně čím vyšší je zodpovědnost, tím je hůře vymahatelná, kontrolovatelná a obtížněji postižitelná. Například taková zodpovědnost k národu.

Není proto divu, že zodpovědnost nejvyšší, tedy k Bohu (pokud existuje), je až natolik abstraktní, že je prakticky neexistující a tudíž netížící.

Jen nevím, jestli to Bůh vnímá stejně.

Žádné komentáře: