06 května 2007

Víc, než mág

Mágové umí věci, které jsou obyčejným lidem neznámé. Proto jsou nejen tajemní, ale také mocní a svá tajemství žárlivě střeží. Bez nich by totiž neznamenali prakticky nic.

Je proto dobré stát se mágem. K tomu je však třeba nějaké tajemství zdětit, naučit se, vyzvědět nebo ukrást. Jakmile ho získáme, už se totiž většinou nikdo neptá po způsobu, jakým jsme ho nabyli. Kdo by si také na mága troufl?

Ale je ještě něco vyššího a lepšího, než se stát mágem.

Naučit získané tajemství všechny, kdo o něho stojí.

Žádné komentáře: